Recenzija knjige KOMUNIKACIJA STRUKE ODNOSA S JAVNOŠĆU: UTJECAJ ODNOSA S MEDIJIMA NA POSTAVLJANJE DNEVNIH MEDIJSKIH AGENDI (2019)

4.3.2020.

Knjiga Gordane Lesinger Komunikacija struke odnosa s javnošću: Utjecaj odnosa s medijima na postavljanje dnevnih medijskih agendi bavi se jedinim od iznimno važnih, ali prilično neistraženih područja vezanih uz odnose s medijima, odnosno medijske utjecaje. Iznimno je dobro potkrijepljena u teorijskom i empirijskom smislu.

Analizira stanje struke odnosa s javnošću, s posebnim naglaskom na odnose s medijima u Hrvatskoj, te ih dovodi u kontekst situacije u drugim zemljama Europske unije.

Autorica pokušava istražiti utječu li odnosi s javnošću, i u kojoj mjeri, na medije i sadržaje koji se objavljuju, odnosno koliko vješto praktičari za odnose s javnošću koriste tehnike odnosa s javnošću kako bi utjecali na dnevne medijske agende, odnosno odabir tema i način njihove prezentacije.

Komparacijom i analizom, autorica je utvrdila njihov međusobni utjecaj te je determinirala trenutačno stanje i kroz istraživanje predvidjela moguće trendove. Zbog toga njezina knjiga ima izniman znanstveni doprinos izučavanju interakcije medija i odnosa s javnošću, ali i općenito kreiranju javnoga mnijenja u Hrvatskoj.

Rezultati njezina istraživanja predstavljaju doprinos znanosti u teorijskom i aplikativnom smislu. U teorijskom smislu, doprinos se izražava kroz sveobuhvatnu teoretsku interpretaciju utjecaja odnosa s medijima na dnevne medijske sadržaje kako u Europskoj uniji, tako i u Republici Hrvatskoj.

Na temelju primarnih empirijskih podataka istraživanja komunikacije odnosa s javnošću u smislu utjecaja praktičara odnosa s medjima na dnevne medjiske agende, gdje je dubinski prikazan pozadinski rad praktičara koji ostaje skriven od krajnjih konzumenata medijskoga sadržaja, očituje aplikativni doprinos ove knjige.

Također, u knjizi se donose i novi podaci i interpretacija recipročnoga utjecaja odnosa s javnošću i medija, zbog čega će biti poticajem i budućim znanstvenicima da se nastave baviti ovom temom.

S obzirom na to da nema značajnijih znanstvenih istraživanja iz informacijsko-komunikacijskog područja, knjiga Gordane Lesinger uistinu je dobrodošla!

izv. prof. dr. sc. Božo Skoko