Opći uvjeti poslovanja

Dobro došli na mrežne stranice Filozofskoga fakulteta Osijek pružateljem usluge mrežne trgovine prodajom putem web trgovine (dalje u tekstu dalje u tekstu FFOS Web shop).

Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Osijek, Lorenza Jägera 9 upisan je u registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem (MBS): 3014185, osobni identifikacijski broj (OIB): 58868871646.

Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja i dostave naručenih proizvoda vlastite proizvodnje (što obuhvaća npr. knjige u vlastitu izdanju, vlastite suvenire i dr.) te prava i obveze između Filozofskog fakulteta Osijek (dalje u tekstu: Fakultet) i njegovih kupaca.

Stranice FFOS Web shopa služe u svrhu pretrage ponuđenih proizvoda, informiranja o proizvodima putem opisa proizvoda te kupnju odabranog proizvoda. Sadržaj stranica FFOS Web shop je u vlasništvu Fakulteta i nije dopušten bilo kakav nelegalan način upotrebe ovih stranica i podataka vezanih uz njih.

Nakana FFOS Web shop je da ponuda na stranicama bude ažurna sa stvarnim stanjem zaliha, međutim, postoji mogućnost da u katalogu proizvoda postoji proizvod koji je trenutno nedostupan.

Kupovanje putem mrežne trgovine FFOS Web shopa moguće je samo punoljetnim osobama.

Prilikom registracije ili kupnje putem FFOS Web shopa kupci su obvezni navesti svoje točne osobne podatke koji se čuvaju u tajnosti i nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Naručivanje

Kupac naručuje proizvode ili usluge putem elektroničkog obrasca za narudžbu. Kupcem se smatra svaka osoba koja naruči bar jedan proizvod/uslugu, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu na jedan od sljedećih načina:

  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik FFOS Web shopa
  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik FFOS Web shopa

1) U postupku registracije ili kreiranja korisničkoga računa kupac je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu adresu e-pošte. Korištenje tuđih osobnih podataka podliježe kaznenojj odgovornosti.

2) Registrirani kupac je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dopušteno korištenje tuđe registracije ili korisničkog računa.

3) U slučaju kršenja odredbe iz točke 2. ovoga poglavlja FFOS Web shop pridržava pravo ugasiti registraciju ili korisnički račun kupca.

4) Sve cijene proizvoda i usluga izražene su u eurima (€) s PDV-om. U cijenu nisu uključeni troškovi dostave kao ni troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije.

5) Proizvodi i usluge odabiru se spremanjem istih u “košaricu”. Proizvodi se smatraju naručenim tek nakon što kupac odabere način plaćanja, adresu dostave te potvrdi cjelokupnu narudžbu. Detaljnije upute o načinu narudžbe pročitajte ovdje.

6) Registrirani korisnik ili gost korisnik slanjem narudžbe sklapa ugovor s FFOS Web shopom

Račun

Kupcu proizvoda FFOS Web shopa originalni račun dostavlja se po isporuci naručenih proizvoda na adresu koja je naznačena u obrascu prilikom narudžbe.

Ako kupac želi izdavanje VP računa (prije R-1) za naručene proizvode, u polja “Ime tvrtke” i “OIB” obrasca za narudžbu unosi odgovarajuće podatke pravne osobe.

Obilježja proizvoda i usluga

FFOS Web shop nastojat će dati što precizniji opis i sliku proizvoda i usluga, ali ne preuzima odgovornost za potpunu točnost navedenih podataka. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti koje se tiču podataka o proizvodima i uslugama zadržava pravo jednostranog raskida ugovora.

Podnošenje pisanog prigovora

FFOS Web shop je dužan sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14, 110/15 i 14/19) omogućiti nezadovoljnom kupcu podnošenje prigovora uz predočenje računa. Prigovori u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: Filozofski fakultet Osijek, Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek ili putem elektroničke pošte na webshop@ffos.hr.

U prigovoru se obvezno navodi ime i prezime, adresa ili adresa elektroničke pošte podnositelja prigovora kao i broj računa na koji se prigovor odnosi.

Rok za davanje pisanog odgovora na prigovor je najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Online rješavanje sporova

Uredbom Europske komisije br. 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 9. siječnja 2016. godine, omogućeno je rješavanje potrošačkih sporova putem Platforme Europske unije za ORS.

Platforma je dostupna na poveznici http://ec.europa.eu/odr.

Jamstvo za proizvode i usluge

FFOS Web shop uz svaki proizvod ili uslugu daje obavijest o jamstvu i uvjetima korištenja jamstva, bilo da je to u jamstvu izričito navedeno ili da se podrazumijeva.

Povrat neodgovarajućeg ili oštećenog proizvoda i usluge

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u slučaju da je dostavljeni proizvod neodgovarajući ili oštećen.

Kako bi ostvario to svoje pravo, kupac prilikom preuzimanja proizvoda dužan je provjeriti je li proizvod oštećen, te ako jest, odmah isti reklamirati dostavnom djelatniku, odbiti preuzeti pošiljku i o tome obavijestiti Fakultet pisanim putem e-poštom na adresu webshop@ffos.hr.

Ako kupac utvrdi da je dostavljeni proizvod različit od naručenog, dužan je o tom obavijestiti Fakultet.

U oba gornja slučaja Fakultet će u dogovoru s kupcem u najkraćem mogućem roku napraviti zamjenu isporučenoga proizvoda ili izvršiti povrat uplaćenoga novca.

Proizvodi koje kupac vraća na zamjenu moraju biti neupotrebljavani, neoštećeni, ako je riječ o neodgovarajućem proizvodu, u originalnoj ambalaži s priloženim originalnim računom.

Zamjena pogrešno naručenoga proizvoda

Kupac ima pravo na zamjenu pogrešno naručenoga proizvoda. Kako bi ostvario to svoje pravo, kupac mora u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 14 dana nakon primitka pogrešno naručenog proizvoda, pisanim putem e-poštom na adresu webshop@ffos.hr obavijestiti Fakultet da želi zamijeniti pogrešno naručeni proizvod.

Pogrešno naručeni proizvod može se zamijeniti tako da kupac o svom trošku pošalje natrag Fakultetu pogrešno naručeni proizvod na adresu Filozofski fakultet Osijek, Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek. Potom kupac treba poslati novu narudžbu za novi, željeni proizvod. Kada FFOS Web shop zaprimi novu narudžbu, odabrani proizvod dostavit će isti dan nakon što zaprimi vraćeni pogrešno naručeni proizvod.

Pogrešno naručen proizvod koji kupac vraća na zamjenu mora biti neupotrebljavan, neoštećen i u originalnoj ambalaži s priloženim originalnim računom.

Povrat naručenog proizvoda bez razloga (pravo na jednostrani raskid ugovora)

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, izvršiti povrat naručenog proizvoda odnosno jednostrano raskinuti ugovor. Sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14, 110/15 i 14/19) povrat naručenog proizvoda moguć je u roku od 14 dana od dana kupnje putem FFOS Web shopa.

Standardni informacijski obrazac zahtjeva za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

Povrat naručenog proizvoda kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je zahtjevom obavijestio FFOS Web shop da jednostrano raskida ugovor.

Naručeni proizvod koji kupac vraća mora biti neupotrebljavan, neoštećen i u originalnoj ambalaži s priloženim originalnim računom.

Nakon što proizvod bude vraćena FFOS Web shopu, Fakultet će u potpunosti vratiti uplaćeni iznos naručenog i isporučenog proizvoda na isti način na koj je kupac izvršio plaćanje prilikom narudžbe.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda i u cijelosti snosi troškove povrata naručenog i isporučenog proizvoda.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je naručeni i isporučeni proizvod  izrađen prema njegovim zahtjevima i specifikaciji ili je prilagođen kupcu.

FFOS Web shop zadržava pravo promjene, brisanja ili ukidanja bilo kojeg dijela teksta i sadržaja ovih mrežnih stranica u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.