Didaskalos – časopis Udruge studenata pedagogije Filozofskog fakulteta Osijek

Besplatno!

Čitaj na hrcak.srce.hr

Opis

Didaskalos – časopis Udruge studenata pedagogije Filozofskog fakulteta Osijek izlazi od 2017. godine jednom godišnje. Cilj je časopisa
pisanje odgojno-obrazovnih tema zanimljivih studentima pedagogije i srodnih odgojno-obrazovnih znanosti.
Časopis objavljuje izvorne znanstvene radove, pregledne i stručne radove, kao i recenzije i prikaze relevantne odgojno-obrazovne literature. Osim navedenih rubrika, časopis sadržava i izvješća sa studentskih skupova studenata pedagogije Filozofskog fakulteta Osijek.

Dodatne informacije

Urednica

Dunja Tomić

ISBN

2584-5500