INFFOS 2

18.3.2020.

U brošuri INFFOS 2 sabrani su plodovi rada i poslovanja Filozofskoga fakulteta Osijek u akademskoj 2018./2019. godini.