Hrvatski od A do C

6,64  (50,03 kn)

Kategorija:

Opis

Hrvatski od A do C zbirka je zadataka za učenje i vježbanje hrvatskoga kao stranoga jezika. Zamišljena je malo drukčije od ostalih dostupnih zbirki. Prvo, obuhvaća zadatke za sve jezične razine − od A do C − pa otuda i naslov zbirke. Nadalje, nije zamišljena za rješavanje „po redu“, nego pretpostavlja nastavnikov odabir onih zadataka koji se u određenom trenutku učenja, odnosno na određenoj razini pokažu prikladnima. Također, u mnogim se zadacima provjerava ista ili slična građa jer je predviđeno da se ti zadaci ne rješavaju jedan za drugim, nego u različitim fazama učenja, uvježbavanja i ponavljanja. Da bi korištenje Zbirkom bilo lakše, prije druge cjeline u kojoj se provjeravaju i uvježbavaju gramatički sadržaji nalazi se tablica u kojoj je navedeno koji se gramatički sadržaj provjerava u zadacima. Slojevitosti zbirke pridonose i četiri cjeline u koje su podijeljeni zadaci: Razbacujemo se riječima − u kojoj se provjerava i uvježbava usvojenost vokabulara, Ah, ta gramatika… − u kojoj su zadaci za uvježbavanje gramatičkih struktura, Od riječi do rečenice − koja obuhvaća zadatke na prijelazu iz morfološke u sintaktičku razinu te posljednja Vezemo priču − kojom su obuhvaćeni zadaci uglavnom esejskoga tipa, odnosno zadaci koji podrazumijevaju pisanu ili govornu produkciju tekstova na zadanu temu. Unutar samih cjelina zadaci nisu grupirani − oni su vrlo raznovrsni − ponajprije zato da bi se izbjegao automatizam u njihovu rješavanju, odnosno njihovo rješavanje „napamet“.

Zbirka zadataka Hrvatski od A do C nastala je na izbornom predmetu Nastava hrvatskoga kao stranog jezika nositeljice doc. dr. sc. Ane Mikić Čolić koji se izvodi od akademske 2017./2018. godine na diplomskom jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku. U okviru seminarskog dijela nastave, studenti prve generacije polaznika toga kolegija napravili su zbirku zadataka za učenje i vježbanje hrvatskoga kao stranog jezika te time „jednim udarcem“ riješili dva problema: manjkavost postojećih zbirki zadataka za vježbanje hrvatskoga kao stranog jezika te suočavanje s realnim izazovima nastave hrvatskoga kao stranog jezika.

Sastavljači su zadataka u zbirci (abecednim redom): Dora Albreht, Tena Andrić, Mara Blagojević, Monika Dekanić, Maja Filek, Lana Funduk, Anamarija Galić, Ljubica Gašparević, Ivona Kolundžić, Renata Kovačević, Luka Krupa, Iva Ledinski Medverec, Dina Lulić, Mirna Matković, Marija Miholjković, Lucija Mijatović, Jelena Orlović, Luka Piletić, Mateja Roso, Kristina Sajbert, Tajana Šestak, Doris Turk, Milica Vujić i Irena Župarić-Aničić.

Zbirka zadataka Hrvatski od A do C namijenjena je ponajprije polaznicima kolegija i programa hrvatskoga kao stranoga jezika na osječkom Sveučilištu, nastavnicima hrvatskoga kao stranoga jezika u Domovini i u svijetu te svima ostalima koji se probijaju kroz gustu šumu hrvatskih gramatičkih, leksičkih i semantičkih struktura.

Dodatne informacije

Autor

Godina izdavanja

Izdavač

,

Recenzenti

Ivana Trtanj, Josip Lasić, Maja Glušac

Mjesto izdavanja

ISBN

978-953-314-141-1