Razvoj leksičke kompetencije u inome jeziku

14,60  (110,00 kn)

Opis

Knjiga se bavi problematikom razvoja leksičke kompetencije u inome jeziku kako u smislu njezinih razvojnih obrazaca, procesa i organizacije, tako i u smislu pristupa učenju i poučavanju. U prvome dijelu knjige razmatraju se terminološka i definicijska pitanja i daje prikaz modela i dimenzija leksičke kompetencije. Slijedi pregled relevantnih istraživanja razvoja leksičke kompetencije. Drugo je poglavlje posvećeno razvoju leksičke kompetencije i donosi raspravu o načelima i planiranju poučavanja vokabulara u formalnoj nastavi, slučajnom učenju vokabulara, strategijama učenja vokabulara i poučavanju strategija učenja vokabulara. Posljednje se poglavlje bavi testiranjem i vrednovanjem leksičke kompetencije. U zaključnim razmatranjima naglašena je složenost konstrukta leksičke kompetencije. Knjiga daje zaokruženi prikaz mjesta i uloge leksičke kompetencije u razvoju opće inojezične komunikacijske kompetencije

Dodatne informacije

Autor

Nakladnik

Filozofski Fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Mjesto izdavanja

Godina izdavanja

ISBN

978-953-314-127-5