Einfuehrung in die Geschichte der deutschen Sprache

10,62  (80,02 kn)

1 na zalihi

Opis

Knjiga naslovljena Einführung in die Geschichte der deutschen Sprache, mit Lektürtexten vom 8. bis zum 18. Jh. autora doc. dr.sc. Tomislava Talange s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku je predviđena kao udžbenik i radni materijal za studente njemačkog jezika. Ovo vrsno djelo obuhvaća 158 stranica, a podijeljena je u 7 poglavlja nakon svakog od kojih slijede pitanja za diskusiju. Na kraju se knjige nalazi popis najvažnijih i najpristupačnijih bibliografskih jedinica koje detaljnije obrađuju problematiku pojedinih poglavlja, dio čega je tematski organiziran te na kraju, kao posebna vrijednost, glosar u kojem se sažeto no pregledno definiraju i po potrebi oprimjeruju termini rabljeni u knjizi. Knjiga sadrži mnoštvo grafičkih prikaza, ukupno 44, u obliku tablica te geografskih karata koje zorno demonstriraju ključne aspekte jezičnih pojava o kojima je riječ. Koncepcija je udžbenika logična, a materija predstavljena na pregledan i razumljiv način, iako autor nipošto ne pribjegava pojednostavljivanju problematike, tako da pruža uvid u sve važne momente razvoja njemačkog jezika i kulture. Sve je to bogato potkrijepljeno i ilustrirano izvodima iz originalnih tekstova. Slijed izlaganja materije teče prirodno i postepeno. Prva je cjelina u knjizi posvećena postavljanju teoretskih temelja proučavanja povijesti jezika, a sve na konkretnom primjeru jezične mijene (Sprachwandel) povijesti jezika, povijesne gramatike. Nakon ovog uvoda detalnjo se prikazuje indoeuropska skupina jezika te se razmatra srodnost među pojedinim jezicima odnosno određuje mjesto germanskih jezika u odnosu na indoeuropske. U središtu je pozornosti drugog dijela odnos germanskih jezika, kulture i pismenosti. Ovaj dio premoštava teoretski uvodni dio i dijelove knjige posvećene pojedinim razdobljima u razvoju njemačkog jezika. Autor se ne ograničava samo na jezične pojave nego ih smješta u kontekst političke i kulturne povijesti, pružajući mnoštvo obavijesti o ozračju u kojem se jezik razvija, uključujući tu i dodire s drugim jezicima i kulturama. Takav je postupak metodički vrlo opravdan: ne samo da djeluje motivirajuće na studente kao potencijalne čitatelje već i razvija holistički odnosno sintetički način razmišljanja. i pored detaljnih prikaza najznačajnijih tendencija i pojava, autor uspijeva sačuvati preglednost teksta. Sedmo poglavlje donosi ogledne tekstove koji ilustriraju faze razvoju njemačkog jezika. Sve navedeno svjedoči ne samo o visokom stupnju primjenjivosti udžbenika kao radnog materijala u nastavi, već i o bogatom dugogodišnjem znanstveno-istraživačkom radu o ovoj tematici kao i nastavnom iskustvu koje je ugrađeno u udžbenik. Nedvojbeno je da će ovaj udžbenik uvelike unaprijediti nastavu njemačkog jezika te pridonijeti ostvarivanju krajnjeg cilja nastave lingvističkih kolegija – osvješćivanju i osposobljavanju budućih diplomiranih germanista za uočavanje jezičnih podataka i pravilnosti te njihovo smisleno smještanje u cjelinu sustava. Nedvojbeno je da ovaj tekst posjeduje sve odlike koje krase dobar udžbenik. S obzirom da u Hrvatskoj suvremeno koncipiran tip udžbenika s ovom tematikom nije u ponudi, priručnik se jednako uspješno može rabiti na svim visokim učilištima koja imaju studij germanistike. Imajući sve navedeno u vidu, držim izdavanje ove knjige više nego opravdanim.

Dodatne informacije

Autor

Izdavač

Mjesto izdavanja

Godina izdavanja

Broj stranica

204

Znanstveno polje

ISBN

978-953-6456-65-6