Pasivna rečenica

10,62  (80,02 kn)

Nema na zalihi

Kategorija:

Opis

Knjiga Pasivna rečenica bavi se problematikom glagolskoga roda u hrvatskom jeziku. Osnovno je polazište da se hrvatska pasivna rečenica ne može svesti samo na tzv. gramatički pasiv, odnosno na prototipne pasivne konstrukcije koje se obrađuju u hrvatskim gramatikama te stručnim i znanstvenim raspravama, već da je pasiv relativno otvorena kategorija koja se sastoji od prototipnih i njima motiviranih rubnih konstrukcija koje uključuju tzv. leksički pasiv (nominativno-kvalitativni, adverbijalni, perceptivni, perceptivno-posesivni i posesivni) te adjektivni i verbalni pasiv, a s obzirom da i te konstrukcije zadovoljavaju temeljne kriterije određivanja pasivnosti, no za razliku od gramatičkoga pasiva kod njih (posebno kod leksičkoga pasiva) ne postoje stalna i nepromjenjiva morfosintaktička sredstva za ostvarivanje pasivne predikacije. Bitna je novina koju ova knjiga donosi također i proširenje kategorije gramatičkoga pasiva (perifrastičnoga koji se tvori pomoćnim glagolom biti i glagolskim pridjevom trpnim te refleksivnoga koji se tvori ličnim glagolskim oblikom i česticom se) tzv. adjektiviziranim pasivom koji predstavlja rubni tip pasiva kod perifrastičnoga pasiva te kvalitativno-geričkim konstrukcijama koje predstavljaju rubne ostvaraje refleksivnoga pasiva. 

Dodatne informacije

Autor

Izdavač

Mjesto izdavanja

Godina izdavanja

Broj stranica

165

Znanstveno polje

ISBN

978-953-6456-45-1