Kochbuch der deutschen Grammatik 2

9,95  (74,97 kn)

110 na zalihi

Opis

Knjiga obrađuje odabrane teme iz njemačke gramatike na jednostavan i pristupačan način. U svakome se poglavlju predstavljaju gramatička pravila u obliku recepta, potom se nudi niz zadataka koji omogućuju ovladavanje tim gramatičkim gradivom. Zadaci su koncipirani tako da omogućavaju temeljito vježbanje odabranih tema iz gramatike, ali i proširivanje vokabulara.

Knjiga sadrži tri dijela: Wort (riječ), Satz (rečenica) i Text (tekst). U prvome se dijelu obrađuje tvorba riječi, deklinacija, upotreba člana, participijalni atribut, konjunktiv, modalni glagoli, pasiv i prijedlozi. U drugome se dijelu obrađuje red riječi u rečenici, negacija, nezavisnosložena rečenica, zavisna rečenica, te neupravni govor. U dijelu posvećenom zavisnoj rečenici obrađuju se vremenske, načinske, uzročne, pogodbene, dopusne, posljedične, namjerne, subjektne, objektne i odnosne rečenice. Treći dio knjige bavi se strukturom teksta te pitanjem kohezije i koherencije, a donosi zadatke kojima se učenik može pripremiti za uspješno pisanje tekstova.

Dodatne informacije

Autor

,

Izdavač

Mjesto izdavanja

Godina izdavanja

Broj stranica

315

Znanstveno polje

ISBN

978-953-314-050-6